Advocatenkantoor NDH

Als expert in familierecht en familiaal vermogensrecht helpt advocatenkantoor NDH u bij de juridische kant van complexe kwesties zoals echtscheidingen, regelingen omtrent de kinderen en de verdeling van nalatenschappen.

Onze expertise

Advocatenkantoor NDH is gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht. Dit omvat alles omtrent een echtscheiding van A tot Z, inclusief de regeling omtrent de kinderen, goederen, het huis, schulden en dergelijke meer, maar ook alles wat geregeld dient te worden naar aanleiding van de beëindiging van een feitelijke of wettelijke samenwoonst. Tevens staan wij u bij in alles wat geregeld dient te worden omtrent de kinderen, ongeacht of dit het gevolg is van de beëindiging van een relatie, dan wel de aanpassing van een reeds bestaande regeling. Daarnaast kan u bij ons ook terecht voor advies en bijstand bij de verdeling van nalatenschappen. Tot slot kan u bij ons ook terecht voor bemiddeling nu Natasja De Hondt erkend bemiddelaar is in familiezaken.

Echtscheidingen

Beëindiging samenwoonst

Omgangsregelingen

Bijstand bij erfenissen

Over ons

Discussies en geschillen in familiekring komen – spijtig genoeg – maar al te vaak voor. Dit kan gaan over betwistingen tussen partners, in al hun vormen, zoals echtscheiding, regelingen na beëindiging samenwoonst, regelingen omtrent de kinderen, verdeling van goederen, maar uiteraard ook over discussies bij de afwikkeling van nalatenschappen.
Onze eerste betrachting is steeds om te proberen tot een minnelijke regeling te komen buiten de rechtbank om.
Uiteraard schrikken wij er ook niet voor terug om de nodige gerechtelijke stappen te nemen indien dit nodig is.
Wij staan garant voor een persoonlijke aanpak. Bij ons bent u geen nummer.
Ik begeleid u stap voor stap tijdens uw zaak en zorg ervoor dat u op de hoogte blijft, dat u alles begrijpt en goed advies krijgt over de beslissingen die u moet nemen. Bij Advocatenkantoor NDH staat u centraal en zet ik me volledig in voor uw belangen. Bel me vandaag nog om een afspraak te maken.

– Natasja De Hondt

Onze praktijkgebieden

Echtscheidingen

Echtscheiding en beëindiging na wettelijke/feitelijke samenwoonst

Een relatie beëindigen, is uiteraard nooit aangenaam en al zeker niet wanneer de beslissing niet samen werd gemaakt, maar werd opgelegd. In eerste instantie zal ik proberen om samen met u te zoeken naar oplossingen voor de juridische gevolgen van dergelijke beslissing. Samen bekijken we wat er allemaal geregeld dient te worden op het vlak van verdeling van goederen, woning, regeling van financiële zaken, regeling omtrent de kinderen, etc. Ik begeleid u in het hele proces van A tot Z, dus van bij de start van de scheiding, tot de volledige regeling van de vereffening-verdeling van jullie gemeenschappelijke goederen dan wel van jullie onverdeelde goederen.

Regelingen omtrent de kinderen

Van verblijfsregeling tot financiële regelingen

Wanneer een relatie beëindigd wordt en er zijn gemeenschappelijke kinderen, dan dient hierover steeds een regeling getroffen te worden, zoals onder meer over waar het kind voortaan wordt ingeschreven, welke verblijfsregeling zal worden toegepast en hoe het financiële luik geregeld dient te worden. Het is belangrijk dat u hierin goed geïnformeerd bent.

Vereffening en verdeling van nalatenschappen

Bijstand bij erfenissen

Wanneer iemand overlijdt, dan dient de verdeling van diens goederen geregeld te worden. Ik kan u hierin adviseren en bijstaan. Indien een onderling akkoord niet mogelijk blijkt te zijn, kan u op mij rekenen om u bij te staan in de noodzakelijke gerechtelijke procedure en hierin uw belangen te behartigen.

Tarieven

Advocatenkantoor NDH hanteert een transparant uurloon vermeerderd met 15% administratiekosten en 21% btw. Uitzonderlijke kosten zoals griffie kosten, rolrechten, etc. worden aan de reële prijs gefactureerd. In overleg en afhankelijk van de aard van de zaak, bijvoorbeeld in het kader van een vereffening verdeling of een estate planning dossier kan ADVOCATENKANTOOR NDH het dossier van de cliënt behandelen tegen een waardetarief al dan niet in combinatie met een succes fee.

Alle prestaties worden gefactureerd, inclusief inkomend en uitgaand e-mailverkeer.
Bij een eerste betalingsverzoek zal het kantoor geen prestatie opstarten en derhalve geen mandaat opnemen vooraleer er betaling is geweest.

Contact

Als erkend bemiddelaar en advocaat familierecht, helpt Natasja De Hondt u graag verder met al uw vragen. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op.

Openingsuren

Het kantoor is geopend na afspraak. Telefonisch zijn wij te bereiken tijdens de volgende openingsuren:
Ma – dond: 9:00 – 18:00 uur
Vrij: 9:00 – 12.30 uur
Za en zo: Gesloten